Welke persoonlijke gegevens ik verzamel en waarom ik die verzamel

Surfen op het internet betekent ‘gevolgd’ worden.

Er is geen ontkomen aan, surf je op het internet dan wordt dat gevolgd. Google onthoudt waar je naar zoekt, Facebook weet wat je lievelingseten is en buienradar weet waar je woont. Deze  website is een simpele en ikzelf en/of Chiboba heeft geen interesse in jouw surfgedrag en hanteer geen verdienmodel door het verzamelen van gebruikergegevens om deze vervolgens door te verkopen.

WordPress en plugins van derden

Deze website is gemaakt met het populaire CMS WordPress. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een aantal gratis plugins van derden om bijvoorbeeld een plattegrond te tonen of om een inschrijfformulier aan te bieden. Bekijk je de plattegrond of maak je gebruik van het inschrijfformulier dan kan het zijn dat de aanbieders van deze plugins iets te weten komen van de gebruiker. Of en wat dat precies is, is voor mij te technisch. Enige wat ik kan doen is inzicht bieden in de gebruikte software en plugins:

CMS
WordPress

Plugins
Ninja Forms (het inschrijfformulier)
WP Google Maps (voor weergave locatie trainingsveld op een landkaart)

Inschrijfformulier

Ik maak gebruik van een online inschrijfformulier op deze website. De gegevens die je daarin achterlaat komen via een email in mijn mailbox.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
– Bankrekeningnummer

Ik gebruik deze persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het opmaken van een factuur
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen  voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Chiboba verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Chiboba neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Chiboba) tussen zit. Chiboba gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: n.v.t.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Chiboba bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Naam en adres gegevens worden 1 jaar na het laatste contact en of het volgen van de laatste cursus verwijderd.

Naam en adres gegevens verwerkt op facturen worden 7 jaar bewaard volgens de richtlijn van de belastingdienst. Lees hier meer over op de website van de belastingendienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Chiboba verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Chiboba en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@chiboba.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Chiboba wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Chiboba neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@chiboba.nl.

Afbeeldingen

Foto- en of videomateriaal getoond op deze website is door mijzelf gemaakt dan wel met toestemming van de maker en geportretteerde geplaatst.

Vragen en/of opmerkingen

Ursela Stokdijk
T 06 12 11 54 76
info@chiboba.nl