Met enige regelmaat krijg ik het te horen: “Mijn pup is behoorlijk dominant, want hij springt naar ons op en rijdt op mij of op de kinderen.” En zo zijn er nog wel een paar voorbeelden te noemen. Op dat moment zie ik dan een leuk pupje, dat rustig en vrij de boel aan het verkennen is. Nog helemaal blanco.

Het is niet alleen de pup, maar ook een hond die uitvalt aan de lijn, wordt al snel als dominant gezien (terwijl juist vaak angst of onzekerheid hieraan ten grondslag ligt). Ook de hond die fietsers of auto’s najaagt, krijgt nogal eens het etiket ‘dominant’ opgeplakt. Een groot nadeel is, dat het woord ‘dominant’ bij veel mensen een negatieve associatie oproept. Het wordt vaak in verband gebracht met agressie. Op het moment, dat men denkt, dat de hond dominant is, worden er ook veel sneller correcties ingezet. Zelfs bij een pup van 9 weken!

Misschien een beetje taaie stof, maar toch maar even een korte uitleg over de dominantie theorie:

De dominantie theorie is gebaseerd op een studie uit 1947 van Schenkel. Een studie gericht op het gedrag van wolven in een dierentuin. Dit is vertaald naar het gedrag van honden.

Bij de dominantie theorie wordt ervan uitgegaan, dat een hond altijd bezig is om hogerop te komen in de roedel c.q. het gezin. Om dat te voorkomen, moet je allerlei handelingen verrichten om aan je hond duidelijk te maken, dat jij de baas of leider bent. Vaak gaat dat gepaard met dwang, intimidatie en pijn.

In de afgelopen decennia kwam men erachter, dat er toch wel het nodige verschil zit tussen het gedrag van wolven in een dierentuin en wolven in het wild. Dat maakte, dat de dominantie theorie uit 1947 op de schop ging.

Vanaf het jaar 2000 zijn er nieuwe wetenschappelijke onderzoeken gedaan en daarbij zijn andere inzichten verkregen. Ondanks dat we ondertussen ruim 20 jaar verder zijn, komt de opmerking: “Mijn hond is dominant!”, nog veel te vaak voorbij.

 Uit de wetenschappelijke onderzoeken vanaf 2000 is gebleken, dat honden sociale dieren en conflictvermijdend zijn. Sociaal contact is erg belangrijk voor ze. Wij, de mens, horen onze hond te begeleiden en hoeven niet te domineren. We leiden, begeleiden en behoren grenzen te stellen. Leiderschap hoef je namelijk niet af te dwingen door je continu te bewijzen. Leiderschap word je gegund en heeft alles te maken met vertrouwen!

Als je agressie naar je hond gebruikt (bijvoorbeeld door hem op zijn rug op de grond te leggen), is de kans dat je hond je t.z.t. een keer zal bijten, veel groter dan wanneer je dit niet doet. Hij bijt, omdat hij zich in het nauw gedreven voelt. In de meeste gevallen, wanneer honden bijten, is angst de achterliggende oorzaak.

Heb je een hond die uitvalt aan de lijn, dan kun je je misschien voorstellen, dat corrigeren weinig zin heeft als dit uitvallen is ontstaan uit angst en/of onzekerheid. De angst zal door de correctie alleen maar erger worden. Daarbij kan het tevens de vertrouwensband tussen jou en je hond schaden. En die vertrouwensband is nu juist zo belangrijk!

De band die je met je hond hebt, is heel belangrijk voor hem. Honden willen graag met ons samenwerken. Alleen wij zijn vaak zo onduidelijk in onze communicatie. Geconfronteerd met verwarrende en gemengde signalen van ons, doen honden toch hun best om uit te zoeken wat de bedoeling is. Dat alleen al, is bijzonder knap van ze!

Laten we er met z’n allen voor zorgen, dat onze hond (maar ook de hond van de buren, etc.) niet bij ieder – voor ons – ongewenst gedrag, het etiket ‘dominant’ opgeplakt krijgt (met vaak alle gevolgen van dien). Maar schakel professionele hulp in als je aan de slag wilt met zijn gedrag. Dat zijn we aan onze hond, die zo loyaal naar ons is, wel verplicht!

Wil je er meer over lezen, dan is het boek van John Bradshaw, ‘Dog Sense’ (originele Engelse versie) ofwel ‘Dit is de hond’ (vertaalde Nederlandse versie) een aanrader.

Kun je wel wat hulp gebruiken met het trainen van je hond? Bekijk dan het trainingsprogramma ‘Ken je hond’.

Deze tekst is geschreven door Ursela Stokdijk | Chiboba, blij met je hond, die wél luistert. Het overnemen van deze tekst zonder schriftelijke toestemming is niet toegestaan. Delen van dit artikel op social media wordt zeer gewaardeerd.

Mijn hond is dominant