Algemene voorwaarden en regels Hondenschool Chiboba gevestigd te Ees.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27282072

Regels m.b.t. het trainingsveld

Het deelnemen aan een cursus, workshop of privéles is geheel op eigen risico, voor zowel de cursist als de hond. Dit geldt tevens voor het betreden van het trainingsveld.

De cursist is 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig. Het trainingsveld kan betreden worden wanneer zowel het buitenhek als het binnenhek open staan. Zijn deze nog dicht, dan wordt verzocht om buiten het hek te wachten.

Parkeren kan bij Landal Land van Bartje.

Voorafgaand aan de les is je hond uitgelaten. Plast je hond toch op het veld, giet er dan water overheen. Ontlasting wordt opgeruimd en kan gedeponeerd worden in de daarvoor bestemde afvalbak.

Plast je hond onverhoopt tegen de materialen van de hondenschool dan mag je voor heel je groep trakteren :-).

Mobiele telefoons zijn tijdens de les uitgeschakeld of staan op trilfuntie.

Roken is op het gehele terrein niet toegestaan.

De honden blijven op het trainingsveld aangelijnd mits de trainer (Ursela Stokdijk) anders bepaald.

Wanneer je hond speelt met een andere hond, is dat op eigen risico.

Geef mede cursisten de ruimte bij het passeren en bij de doorgang van het hek.

Aansprakelijkheid

Hondenschool Chiboba en/of Ursela Stokdijk is niet aansprakelijk voor ongevallen met de hond of ongevalllen met honden onderling. Tevens is hondenschool Chiboba en/of Ursela Stokdijk niet aansprakelijk voor schade, diefstal, verlies, ongeval of letsel die door cursist of door de hond wordt aangericht op of rond het trainingsveld.

Het advies is om een WA verzekering af te sluiten. (Vaak valt maar 1 hond uit het gezin onder een WA verzekering.)

Schade kan nooit verhaald worden op hondenschool Chiboba en/of Ursela Stokdijk

Materialen

Je hond heeft bij voorkeur een borttuig om (Y-tuig) of een niet slippende halsband met daaraan een lijn van 1,50 mtr. Andere materialen zijn niet toegestaan.

Zorg bij iedere les voor voldoende voertjes, een speeltje (zonder piepertje), kleedje en poepzakjes.

Gezondheid

Honden moeten de entingen hebben gehad die voor de leeftijd gelden en tijdig zijn herhaald (bij titerbepaling een bewijs van de dierenarts overleggen, dat de hond voldoende is gevaccineerd).

Wanneer je twijfelt aan de gezondheid van je hond graag even van te voren telefonisch overleg. Dit ook i.v.m. besmettelijke ziekten en aandoeningen!

Wanneer je hond loops is, ook dan graag van te voren telefonisch overleg. We bespreken samen wat de mogelijkheden zijn om wel of niet te komen trainen.

Inschrijven en betaling

Inschrijven voor een cursus kan via het inschrijfformulier op de website. Naar aanleiding van deze inschrijving krijg je per mail een factuur toe gestuurd.

Inschrijving verplicht tot betaling. De betaling geschied per bank en de factuur dient voor de 2e les betaald te zijn.

Met jouw inschrijving accepteer je deze voorwaarden. Het niet naleven hiervan kan leiden tot het eenzijdig beëindigen van de cursus zonder teruggave van het cursusgeld.

Groepslessen

Een groepscursus bestaat uit 8 lessen. Je mag/kan één les missen zonder dat deze komt te vervallen. Een tweede en volgende verhindering komt voor eigen rekening. Het niet volgen van (een deel) van de cursus is geen reden tot restitutie.

Resterende lessen zijn niet overdraagbaar aan derden.

Lessen die door hondenschool Chiboba worden afgezegd door bijvoorbeeld extreme weersomstandigheden of ziekte, worden doorgeschoven.

Kinderen zijn welkom. Als ze jonger zijn dan 15 jaar mogen ze niet met de hond werken.

Afmelden bij verhindering

Ben je verhinderd om te komen naar een les meld je dan bij voorkeur 24 uur van te voren af. Afmelden kan via telefoon, mail, sms of whatsapp onder vermelding van je naam en de naam van je hond

Privélessen

Bij annulering van een geplande afspraak binnen 36 uur,  wordt 50% van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Workshops en lezingen

Voor workshops en lezingen geldt: inschrijven verplicht tot betaling. Restitutie van betaalde bedragen is niet mogelijk.

Copyright

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Chiboba.

Ook het gebruik van merk- en productnamen van Chiboba in, op zoekmachines gerichte teksten is niet toegestaan.
Chiboba hanteert een actief en strikt beleid in de controle van ongevraagde verveelvoudiging of misbruik van materialen en teksten van haar website en zal bij overtreding altijd juridische stappen nemen.